Hotet mot sportfisket #3

Faktorer som hotar sportfisket

  • Sälen
  • Skarven
  • spiggen
  • människan
  • Miljön

Jag tänker i detta inlägg dryfta mina tankar och funderingar kring miljön och dess påverkan på sportfisket.

Under ett flertal år har jag märkt hur den kustnära miljön förändrats, jag tänker först och främst på skillnader i bottenvegetation. För ca 10-15 år sedan är min uppfattning att det var en mer frisk grön artrik bottenvegetation i de områden jag fiskar mest jämfört med hur det är nu för tiden. Synbara skillnader är att det är mycket mindre av den ”friskt” gröna bottenväxtligheten och väldigt mycket mer av en trådig, slemmig sorts bottenväxt/alg. Förr om åren fanns det gädda i var och varannan vik, gädda av skiftande storlek och vikt. Nu för tiden måste man leta om fisken. Förr så det var bokstavligen så mycket frisk grön bottenvegetation, så när man rodde med stort besvär igenom det skrämde man gäddor till höger och vänster som hade detta som sina yppersta jaktmarker. Att det sedan i princip inte var möjligt att fiska där var ett annat problem men fisk fanns det i alla fall. Jag pratar här om kustområden inomskärs, kanske tänker jag att det är fler än jag som lagt märke till dessa förändringar i den kustnära miljön? Vidare tycker jag att det oftare är grumligt i vattnet, dåligt siktdjup och en mer ensidig bottenvegetation än det var förr om åren. Personligen tänker jag att detta måste bero på yttre miljöpåverkan. Klart är att det är mycket färre antal gädda fördelat på den yta eller det område jag fiskar på jämfört med tidigare.

20170329_150000

Få toppredatorer ger sämre förutsättningar för ett friskt kustnära ekosystem, detta uppmärksammas av Svt Nyheter som i ett inlägg skriver om risk för övergödning och dess konsekvenser när de stora rovfiskarna försvinner. Man skriver där bland annat att högst upp i näringskedjan finns de stora rovfiskarna, torsk, abborre och gädda, som äter småfiskarna. Bristen på stora rovfiskar i svenska vatten har orsakat en kedjereaktion i ekosystemet som förvärrat effekterna av övergödningen. Under naturliga förhållanden kontrollerar de stora rovfiskarna i hög grad systemet genom sin predation. Det vi vet är att gädda och abborre, där de finns, äter mycket spigg. Studien man hänvisar till menar  att det behövs någon som äter spigg i systemet, minskningen av de algätande smådjuren har lika stora effekter på mängden trådalger som övergödningen.

Länsstyrelsen skriver på sin hemsida om de växande problemen i den kustnära miljön i Östersjön och nämner specifikt kustmiljön i Kalmar län, Länsstyrelsen skriver att precis som för stora delar av övriga Östersjön, hotas och påverkas Kalmars kust av övergödning. Näringsbelastningen har minskat på många håll främst som en följd av åtgärder av punktkällor som avloppsreningsverk och industrier. Trots detta syns det ännu inga generella nedåtgående trender i mängderna kväve och fosfor.

Miljögifter

Östersjön är idag hårt belastat av miljögifter. I länets recipientkontroll ingår provtagning av ett flertal tungmetaller, där bland annat kadmium, koppar, bly och kvicksilver anses särskilt skadliga för miljö och människor. Resultat visar glädjande att insatser för att minska spridningen av dessa ämnen ger resultat, sedan början på 80-talet har halterna av kadmium, zink och krom minskat i länets kustvatten. Halterna av koppar har däremot ökat.

Alltså, detta är inte något nytt problem men är det kanske nu vi verkligen ser effekterna av den miljöpåverkan som skett under flera år. Vilka är dom egentliga orsakerna till de förändringar i den kustnära miljön jag iakttagit? Är det verkligen bara jag som iakttagit dessa förändringar? Nä, självklart kan det ju inte vara så. Men jag känner att jag inte bara kan sitta tyst i båten utan att belysa det på något sett. Jag kommer i håg när jag var i 15 års åldern, då plötsligt ”försvann” kilosgäddorna från de områden jag då fiskade i och de kvarvarande 3,4 och femkilosfiskar man då fick upp var fulla med bölder som ingen då tidigare sett. Ytterligare några år senare var det riktigt svårt att överhuvudtaget få någon fisk under en fisketur. Jag kan tillägga att fenomenet cach and release inte tillämpades i någon större omfattning på den tiden. Nu hör man knappt talas om att någon medvetet tar upp några gäddor även om det regelmässigt är fullt tillåtet. Mycket har emellertid hänt sedan dess när det gäller förståelsen och kunskapen om vattenmiljön och vad som påverkar den. Även om jag till viss del målar upp en dyster bild av vekligheten så har det på flera platser blivit bättre och ”vi” som verkligen brinner för våra vänner under vattnet gör ju allt vi kan för att det skall vara och finnas livskraftiga bestånd av exempelvis gädda och abborre men det är skört, det gäller att det finns ambassadörer som är villiga att lägga ner tid och energi.

27537389_1541105889301165_1526110333_oDet är inte bara jag som uppmärksammat vad som hotar sportfisket, David gross, fiskeguide skriver också han i ett inlägg om faktorerna sälen och skarven och dess påverkan i Stockholmsregionen i sitt inlägget ”Vår döende skärgård”.

Ja, detta med miljön och dess påverkan samt betydelse skulle jag kunna skriva om länge känner jag, det på något vis knyter samman de faktorer jag valt att belysa i min miniserie om vad jag anser hotar sportfisket. Det viktiga är att vi i inte passivt bara tittar på utan är aktiva och engagerade för om det inte finns ett friskt ekosystem finns heller inte förutsättningar för någon art att leva vidare där.

Det är som vanligt viktigt att poängtera att detta är mina personliga tankar och funderingar som framkommit efter åratals fiskande, testande av nya metoder eller lösningar.

/Tight Lines

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s