Hotet mot sportfisket #2

Faktorer som hotar sportfisket

  • Sälen
  • Skarven
  • spiggen
  • människan
  • Miljön

Jag tänker i detta inlägg dryfta mina tankar och funderingar kring människan och dess påverkan på sportfisket.

Liten gädda 27537311_10215119680123064_1693444557_o

Människan…… ja vart ska jag börja? Min uppfattning är, om vi på lång sikt skall ha en stark population av gädda och abborre samt friska vatten kan vi inte ta upp fler fiskar än vad som föds eller når fångstmogen ålder. Det borde vara självklart för alla som fiskar att känna till regler om fångstbegränsning och minimimått. Jag har förstått att det inte alltid är så. Länsstyrelsen skriver att det endast är tillåtet att behålla tre gäddor per dygn och fiskare, dessa gäddor måste då vara mellan 40-75 cm långa. Dessa regler gäller i hela egentliga Östersjön. Jag hade gärna sett en liknande regel om fångstbegränsning vad gäller abborre.

Jag tillhör typen av sportfiskare som i princip uteslutande utövar så kallad catch and release, det vill säga att släppa till baka fångad fisk till friheten. Personligen tar jag enbart hem någon enstaka gädda per år som uppenbarligen inte kommer att överleva eller då jag anser att den utsätts för ett allt för stort lidande. Som exempel till detta kan jag nämna en fisk jag fångade nyligen med svåra skador efter troligtvis sälbett där delar av tarmpaketet var synligt blottat. Lika så är det viktigt att känna till och respektera fredningstider och fredningsområden. På Länsstyrelsens hemsida framgår det tydligt vilka regler som gäller. Där finns bland annat karta över fredningsområde och förbudstider för gädda och abborre, förbudstiden innefattar tiden mellan 1 april – 31 maj och gäller Kalmar sund eftersom Kalmar sund anses som extra känsligt och det under flera år varit en sjunkande population vad gäller gädda och abborre. Som jag förstår diskuteras det förbudstider och fredningsområden på fler platser runt om i Sverige.

forbud-gadda-abborre

På Länsstyrelsens hemsida finns även färdigskrivna informationsblad om fångstbegränsning och minimimått som man kan skriva ut och plasta in för att sedan sätta upp så att vi kan sprida och visa vilka regler som gäller.

I den bästa av världar tänker jag mig att alla utövar catch and release eller i alla fall inte tar upp fler fiskar än reglerna tillåter. Det som känns så oerhört fel är då att man från myndighetshåll kan godkänna fångstkvoter upp till 44 ton gädda per år bara i Blekinge!!!

Sportfiskarna skriver i en mycket uppmärksammad artikel om detta. I artikeln från 2016 skriver man.

Nyligen sammankallade länsstyrelsen i Blekinge till ett dialogmöte för att bland annat diskutera förvaltning av gädda och abborre i Blekinge. Yrkesfiskets kraftigt ökade fångster av gädda i Karlskrona skärgård var en huvudfråga.

”Sveriges lantbruksuniversitets Ulf Bergström redogjorde bland annat för beståndssituation och fångstuttag av gädda i Östersjön. Där konstaterades att rekryteringen ser relativt bra ut på flera platser i Blekinge, jämfört med resten av södra Östersjöns kuststräckor. Det konstaterades också att fritidsfisket, där sportfiske men också husbehovsfiske med nät ingår, står för merparten av de landade fångsterna av gädda sett till hela Östersjön. Synar man däremot fångstdata specifikt från Blekinge, där skärgårdsområdena kring Karlskrona är de huvudsakliga fiskeområdena, noteras en kraftigt ökad fångst hos yrkesfisket de senaste åren. Landningarna har här gått från drygt 5 ton år 2010 till anmärkningsvärda 44 ton år 2016, samtidigt som den totala landningen av gädda längs hela Sveriges kust var ca 54 ton. Detta innebär att av yrkesfiskets totala landningar av gädda från Östersjön år 2016 kommer 81 % från Blekinge, och i princip allt är från Karlskrona skärgård. Det handlar till största del om nätfiske på grunt vatten under våren, vilket också har gjort att landningarna av abborre har mångdubblats under samma tidsperiod”.

44 ton!!!!!!!

Nu är det 2018 och om man gör en enkel ekvation och antar att varje fångad fisk som yrkesfisket tar upp skulle väga 2 kg förstår man hur enormt många gäddor 44 ton är.  44.000 kg / 2kg= 22.000 st gäddor som tas upp varje år bara i Blekinge och som jag förstår i huvudsak i Karlskrona skärgård. Detta kommer inte att hålla. Ingen kan väl på alvar bli förvånad över att det rapporterades om synlig minskning i antal fångade gäddor i 2017 års gäddfestival i Blekinge jämfört med tidigare år. Som tillägg till yrkesfiskets påverkan kan jag bara konstatera att de olika gäddtävlingarna som finns numera också det påverka bestånden av gädda även om dessa gäddor släpps åter till friheten. Det har under de senaste åren varit ett stort antal fisketävlingar i Blekinge och Karlskrona skärgård, inte så konstigt då Blekinge under många år varit känt för sitt fina bestånd vad gäller gädda. Utöver detta fiskar ju sportfiskare på som vanligt. Fisketrycket är extra hårt på hösten då denna period anses var som bäst när det gäller gäddfisket.

DSC_0765Det hade ändå varit intressant med att jämföra hur fiskpopulationen förändrat sig över tid om man jämfört ett geografiskt område i Karlskrona skärgård mot exempelvis Eriksberg där det är inhägnat och ett betydligt lägre fisketryck kan man tänka.

Jag tror att flertalet av oss som är intresserade av fiske på olika sätt ”sköter oss” därför känns det extra tungt när man plötsligt hittar olagliga ryssjor som stänger av hela inlopp till lekvikar. Detta speglar på något sätt hela vårt samhälle idag, ”ett bara jag får” samhälle. Detta beteende måste brytas!

Ansvar

Vem tar ansvar för att gäddbestånden verkligen hinner återhämta sig eller att det inte tas upp mer fisk än som kläcks och når vuxen ålder? Nä, det är klart att jag inte kan belasta var för sig Sälen, Skarven, människan eller miljön för minskningen av antalet gädda i de kustnära vattnen. Miljön kommer jag att skriva om i nästa inlägg. Det är sannolikt dessa faktorer tillsammans som påverkat fiskpopulationerna.

Jag tror att vi alla måste på allvar ta ansvar för ett hållbart helt friskt ekosystem, vägen till framgång måste vara genom samtal/dialog mellan olika intressenter, information till allmänheten, respekterande av de regler om fredningsområden och förbudstider som finns, utökande av densamma. Vidare hade det varit önskvärt om fler sportfiskare fiskade med hullinglösa krokar och inte girigt mena att man då tappar fler fiskar. Man tänker ju ändå släppa tillbaka fisken. Tittar man över tid så är min uppfattning att det är svårt att peka på en faktor som förklarar nedgången i fiskpopulationer utan det är förmodligen en samverkan mellan olika faktorer. Klart är emellertid att människan har ett stort avgörande för fiskpopulationerna i de beslut vi tar.

Det är som vanligt viktigt att poängtera att detta är mina personliga tankar och funderingar som framkommit efter åratals fiskande, testande av nya metoder, funderingar eller lösningar.

/Tight Lines

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s